Kontakt

Brojevi telefona i e-mail :

Ravnatelj Frano Barišić: 034 312 065 , ravnatelj@kospz.hr

Tajnica Danica Soldo: 034 312 060 , tajnistvo@kospz.hr

Pedagoginja Draženka Rotim: 034 312 066,  pedagog@kospz.hr

Računovotkinja Marina Vido:  034 312 067,   racunovodstvo@kospz.hr

Psihologinja Ana Matković: psiholog@kospz.hr

Knjižničar Vjekoslav Marić: vjekoslav.maric@skole.hr

Broj telefaksa: 034 312 059

e-mail Škole:  ured@os-katolicka-pz.skole.hr; kos@kospz.hr

Web portal Škole: www.kospz.hrwww.os-katolicka-pz.skole.hr