Produženi boravak

U novije vrijeme odgojno–obrazovne ustanove nisu samo mjesta stjecanja teorijskih znanja, nego one preuzimaju sve veću ulogu u stvaranju znanja neophodnih za učinkovit život i rad u suvremenom društvu. Djeca i mladi su upravo ti koji u najvećoj mjeri osjećaju posljedice modernoga vremena, stoga ih je potrebno pripremiti kako bi na najbolji mogući način mogli odgovoriti na njih.

Upravo u toj činjenici očituje se važnost uvođenja produženog boravka kao modela  kojim se može sustavno utjecati na rješavanje navedenih problema.

Produženi boravak je organizirani oblik odgojno -obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave i u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi obvezan je za učenike prvog i drugog razreda.  Provodi se nakon nastave i ima svoje socijalne, odgojne, pedagoške i zdravstvene vrijednosti. Produženi boravak učenicima osigurava kvalitetno zajedničko učenje, ponavljanje i utvrđivanje nastavnog gradiva te pisanje domaćih zadaća uz pomoć stručnog učitelja ili učiteljice, bavljenje tjelesno – zdravstvenim aktivnostima, sudjelovanje u brojnim kulturno – umjetničkim aktivnostima i vjerskim sadržajima. Produženi boravak u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi izdvaja se i po tome što poseban naglasak stavlja na duhovnu dimenziju svakog djeteta. Ona djetetu pomaže da uz nauk Božje riječi shvati važnost ljubavi, pravednosti i poštovanja jednih prema drugima.