Natječaj za kupnju radnih bilježnica

Prema Odluci Grada Požege o nabavi radnih bilježnica za školsku godinu 2022./2023. (Klasa:602-01/22-08/1, Urbroj:2177-1-05/01-22-3), škole kojima osnivač nije Grad Požega dužne su provesti pojedinačne postupke nabave za svoje učenike (čl.4). Sukladno spomenutoj Odluci Katolička osnovna škola u Požegi potražuje ponude za tražene radne bilježnice za školsku godinu 2022./2023. U privitku ove obavijesti nalaze se Poziv …

Opširnije…Natječaj za kupnju radnih bilježnica

Natječaj za kupnju udžbenika

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN, br.116/18) sredstava za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole. Za nabavku udžbenika obveznih i izbornih predmeta za školsku godinu 2022./2023., Katolička osnovna škola u Požegi potražuje ponude za …

Opširnije…Natječaj za kupnju udžbenika

Obavijest kandidatima natječaja o testiranju

Poštovani kandidati koji ste se prijavili na natječaj za učitelja/icu razredne nastave, a čije su prijave bile potpune, potpisane odnosno pravovaljane, u privitku ove obavijesti možete pronaći poziv za testiranje/motivacijski razgovor koji će se održati u ponedjeljak, 23. svibnja prema vremenu naznačenom u pozivu.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Katoličke osnovne škole u Požegi, objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa: učitelj razredne nastave – 2 izvršitelja/ice, …

Opširnije…Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Katoličke osnovne škole u Požegi, objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa: učitelj razredne nastave, rad u produženom …

Opširnije…Natječaj za popunu radnih mjesta