KREATIVNI SAT LEKTIRE U 3.A

3. a razred proteklih tjedana obrađivao je lektiru Vlak u snijegu kroz mali razredni projekt.Osim što su imali zadatak napisati dnevnik čitanja koji se sastojao od 3 etape u kojoj su svaki put trebali riješiti zadatke za 3 zadana poglavlja (naravno,na kreativan način,gdje su se trebali uživjeti u uloge domaćina,zadrugare itd.),imali su zadatak na satu izraditi lektirnu kocku na kojoj,umjesto u lektiru, pišu likove,vrijeme i mjesto radnje i ostale zadatke.

Jedan od zadataka bio je izraditi i lektirnu vrećicu u koju trebaju staviti 5 stvari koje se pojavljuju u knjizi,nacrtati naslovnicu romana kao i napisati kratki sadržaj i bilješku o piscu.Jučer su na satu Likovnog slikali vlak u snijegu,a na satu Hrvatskog radili u grupama na hameru bitne odrednice lektire.Vrhunac svega je projekcija i interpretacija istoimenog dječjeg filma uz zvuke svima dobro znane Himne zadrugara i pjesme Dobro jutro.Učenicima na satovima nije bilo dosadno,naporno,uživali su u grupnom i individualnom radu,a usvojeno znanje na zavidnoj je razini.