Adventska duhovna obnova djelatnika

U ponedjeljak, 12. prosinca, održana je adventska duhovna obnova za djelatnike požeških katoličkih škola. Adventsku duhovnu obnovu predvodio je o. Krešimir Josip Bahmec, karmelićanin, župni vikar u Remetama i filijali sv. Terezije Avilske na Čretu u Zagrebu.

Duhovna obnova sastojala se od nekoliko dijelova. Prvi dio bio je duhovni nagovor, nakon toga je slijedilo pokorničko bogoslužje, priprava za sakrament svete ispovijedi, molitva krunice i mogućnost ispovijedi, a zatim i sveta misa.