Održana treća edukacija za učitelje u sklopu projekta ”Ready-STEM-Grow”

Učitelji iz naše Škole 14. prosinca 2022. godine sudjelovali su na trećoj radionici u okviru projekta ”Ready-STEM-Grow” koji se financira sredstvima iz Europskog financijskog mehanizma i državnog proračuna Republike Hrvatske. Predavač je bila magistra pedagogije Maja Jerčić.

Cilj edukacije bio je razumijevanje STEM pristupa učenju i poučavanju iz pedagoške perspektive te razvoj vještina koje pridonose lakšem korištenju digitalnih alata. Pored navedenoga učitelji su imali mogućnost steći nova znanja i kompetencije vezane za izradu jednostavnijih web stranica u kontekstu integracije STEM pristupa prilikom obrade nastavnih sadržaja te upoznati se sa STEM aktivnostima koje je moguće provoditi s dostupnim materijalima.