Projektom do „učionice bez zidova“

Katolička osnovna škola u Požegi izgradila je sjenicu prije 10 godina, u namjeri da učenici i nastavnici koriste istu u razne sportske, duhovne, obrazovne aktivnosti. Zbog vlage koja je zahvatila drveni dio građe, sjenica je izgubila tu namjenu. Prije 4 godine pokušali smo sjenicu pod nazivom „učionica bez zidova“ vratiti u život u periodu kada vremenske prilike to dozvole, no to je bio vrlo kratak period u godini. Prije dvije godine prijavili smo našu „učionicu bez zidova“ na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije kroz program Ulaganja u zajednicu. Nakon pozitivnog odgovora na natječaju, krenuli smo 20. prosinca 2022. godine u realizaciju projekta u vrijednosti oko 230.000, 00 kn.

Cilj projekta je bio ojačati socijalnu koheziju stanovništva (učenika, nastavnika i lokalnog stanovništva) povećanjem kvalitete i mogućnosti u provođenju raznih obrazovnih, kulturnih i sportskih aktivnosti na zadovoljstvo i radost učenika i lokalnog stanovništva u Požegi.
Nakon realizacije projekta cilj je u potpunosti ostvaren. Izgrađena je i u potpunosti uređena učionica koja će svojom tehničkom opremljenošću uvelike unaprijediti kvalitetu realizacije odgojno-obrazovnoga rada.
“Učionica bez zidova“ bit će idealna lokacija za kontinuirano korištenje. Također, njezin položaj u školskom dvorištu osigurat će mogućnost korištenja zajedno s lokalnom zajednicom (socijalna kohezija) i to na takav način da osobe koje dolaze ne moraju ulaziti u školski objekt. Objekt je dostupan i za osobe s invaliditetom jer se nalazi u dvorištu pored ulazne ograde te nema fizičkih barijera na prilazu. Zbog svega navedenog objekt je praktičan za višenamjensko korištenje, dok se, s druge strane, sigurnost učenika i nastavnoga procesa neće remetiti niti dovoditi u bilo kakvu problematičnu situaciju. Još jedna od prednosti projekta, tj. objekta u kojoj se ogleda njegova održivost je otvorenost i dobra provjetrenost te će prostor biti idealan za radionice vezane za tehnički odgoj koje uključuju procese brušenja, bušenja, lijepljenja i sl.
Učionicu bez zidova svečano ćemo otvoriti na priredbi u sklopu obilježavanja Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje.