Svjetski dan ljubaznosti

Učenici produženoga boravka 1.a razreda sa svojom su učiteljicom Barbarom Drežnjak obilježili današnji Svjetski dan ljubaznosti.
Upoznali su se s pojmom ljubaznosti, čitali prigodnu priču, napravili crteže koje prikazuju kako sve možemo biti ljubazni. Izradili su i prikladne malene poruke o ljubaznosti koje su dijelili ljudima u školi kako bi ih podsjetili da ljubaznost kreće od nas samih te na to koliko je ona važna.
Nasmiješite se, recite drugome lijepu riječ, budite potpora drugome, razveselite druge, oprostite sebi i drugima, radujte se – poručuju nam boravkaši!