Natječaj za kupnju radnih bilježnica

Prema Odluci Grada Požege o nabavi radnih bilježnica za školsku godinu 2024./2025. škole kojima osnivač nije Grad Požega dužne su provesti pojedinačne postupke nabave za svoje učenike. Sukladno spomenutoj Odluci Katolička osnovna škola u Požegi potražuje ponude za tražene radne bilježnice za školsku godinu 2024./2025.

U privitku ove obavijesti nalaze se Poziv za nabavku radnih bilježnica, Ponudbeni list te popis i količina potrebnih radnih bilježnica (TROŠKOVNIK).

Rok za dostavu ponuda je sedam dana, tj. 8.7.2024.