Četvrti b

UČITELJICA: MARTINA ČERTI

 

Juraj Babić

Petar Barišić

Anđela Bogadi

Karlo Crnković

Mario Došlić

Lucija Čulo

Lara Di Giorgio

Borna Ergović

Josip Jakovac

Katja Kožić

David Lukić

Jura Milevoj

Rebeka Mlakar

Matej Mirković

Filip Pavlović

Jakov Peić

Dina Podobnik

Helena Previšić

Tena Radljević

Dora Satinović

Roko Starčević