Kuhinja Katoličke osnovne škole u Požegi smještena je na 1. katu novosagrađenog dijela Odgojno-obrazovnog centra. Uz nju se nalazi i prostrana blagovaonica u kojoj učenici blaguju doručak, ručak i užinu.

Učenici na doručak idu u dvije skupine. Prva skupina, u kojoj se nalaze učenici nižih razreda, doručkuje iza prvog školskog sata i to u vremenu od 8.45 do 9.00 sati. Druga skupina, u kojoj se nalaze učenici viših razreda, doručkuje iza drugog školskog sata i to u vremenu od 9.40 do 9.55 sati. Doručak je obavezan za sve učenike. Tako ove školske godine u školskoj blagovaonici doručkuje 290 učenika

Na ručak, koji počinje u 13.10 i traje do 13.20 sati, nisu obvezni ići svi učenici, a na užinu, idu samo učenici koji pohađaju produženi boravak.

Troškove obroka plaćaju učenici, a za one slabijeg imovinskog stanja pobrinuo se naš osnivač Požeška biskupija te u troškovima prehrane ove školske godine participira s 30.000 kuna što će mnogim učenicima i njihovim roditeljima barem malo olakšati ova teška vremena.

U školskoj su kuhinji zaposlene dvije osobe – kuharica Melita Tušek i kuhar Vinko Kovačević.

JELOVNIK 1

JELOVNIK 2

U slast!