Brojali kockavice u Čaglinu

Zahvaljujući Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima Požeško-slavonske županije, u srijedu, 27. ožujka sudjelovali smo na monitoringu obične kockavice. Stanište kockavice uglavnom predstavljaju vlažne livade te rjeđe vlažne šikare i šume, a u našoj županiji ih ima na samo nekoliko lokaliteta. Budući da se radi o strogo zaštićenoj vrsti, praćenje brojnosti kockavice vrlo je važno …

Opširnije…Brojali kockavice u Čaglinu