Brojali kockavice u Čaglinu

Zahvaljujući Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima Požeško-slavonske županije, u srijedu, 27. ožujka sudjelovali smo na monitoringu obične kockavice. Stanište kockavice uglavnom predstavljaju vlažne livade te rjeđe vlažne šikare i šume, a u našoj županiji ih ima na samo nekoliko lokaliteta. Budući da se radi o strogo zaštićenoj vrsti, praćenje brojnosti kockavice vrlo je važno kako bi se spriječila njezina potencijalna ugroženost – a to su branje, preoravanje, isušivanje i zarastanje travnjaka.

Nakon dobivenih uputa, naši učenici: Hana Gomerčić, Marko Hrvat, Dino Milevoj i Mia Pačarek uz vodstvo profesorice Mirne Puđa, prebrojavali su jedinke kockavice na površini od 25 kvadratnih metara na livadama u Čaglinu i Migalovcima. Iako zadovoljni zbog novih iskustava i znanja, kući smo se uputili zabrinutih lica. Rezultati koji pokazuju kako je brojnost kockavice na lokalitetu u Migalovcima u padu, potakli su nas na razmišljanje kako očuvati ovakva staništa zbog njezinog opstanka.