Obilježili Hrvatski olimpijski dan

Hrvatski olimpijski odbor je 2007. godine pokrenuo program pod nazivom Hrvatski olimpijski dan, kojem je cilj potaknuti građane svih dobnih skupina na aktivno bavljenje onim sportovima koji su im na raspolaganju u sredinama u kojima žive i rade. Na bavljenje sportskim aktivnostima osobito se želi potaknuti djecu u osnovnim i srednjim školama s ciljem da se što više njih uključi u različite sportske aktivnosti.

Tom su prigodom učenici Katoličke osnovne škole u Požegi i požeške Katoličke gimnazije u utorak, 10. rujna, u školu došli obučeni u bijele majice. Naime, profesori tjelesne i zdravstvene kulture naših škola Marko Vujnović i Mario Raguž organizirali su hodanje od Odgojno-obrazovnog centra, pokraj Kanižlićeve škole do kapelice sv. Vida sve do Vučjaka te su se kroz centar grada vratili u školu. Tim su činom učenici spomenutih škola dali potporu Hrvatskom olimpijskom odboru u njegovu radu, spomenuli su se važnosti svakodnevne tjelesne aktivnosti na zdravlje te su se pridružili tisućama mladih koji današnji dan obilježavaju u Hrvatskoj.