Međusobno poštivanje i u virtualnom svijetu

Dana 10. veljače 2020. u 7. razredu je održana radionica „Međusobno poštivanje i u virtualnom svijetu“ koja je imala za cilj osvijestiti učenicima primjerene i neprimjerene oblike komuniciranja na Internetu te ih poučiti koje emocije i ponašanja prate takve oblike komunikacije. Iako komunikacija putem Interneta često omogućuje medijskim korisnicima anonimnost, učenicima se nastojalo ukazati koje su sve posljedice neprimjerenog oblika komunikacije i osvijestiti ih kako i komunikacijom na Internetu stvaramo sliku o sebi u društvu te kako jednom objavljeni sadržaj zauvijek ostaje u virtualnom svijetu.

Kako je zbog nepostojanja izravnog dodira sa osobom ili publikom, djeci i mladima teže vidjeti i razumjeti štetu koja nastaje ovakvim oblikom nasilja, učenike se vježbom stavilo u različite uloge djece u vršnjačkom nasilju. Vježbom „Volim čuti riječi i rečenice o sebi“ potaknulo se učenike lijepom i pristojnom komuniciranju u stvarnom, ali i virtualnom svijetu te im se osvijestilo da se u virtualnom svijetu treba ponašati onako kako želimo da nas okolina vidi u stvarnom svijetu. Radionicu su proveli razrednik Dalibor Starčević i psihologinja Ana Matković uz pomoć računala ujedno ih potičući na korištenje računala kao sredstva za učenje.