Tjedan psihologije u Školi

Društvo psihologa Požega po 13. puta organiziralo je tradicionalni Tjedan psihologije od 17. do 21 veljače, a u spomenutu znanstvenu manifestaciju uključila se i Katolička onovna škola u Požegi. Naime školska psihologinja Ana Matković započela je Tjedan psihologije radionicom “Ja i moji izbori” koja je imala za cilj da učenici otkriju sebe i svoje vještine, što će im pomoći pri budućim odabirima i interesima. Tjedan psihologije u našoj Školi psihologinja Ana završila je radionicom “To sam ja”. Radionicu je odradila s učenicima petih razreda, a ciljj radionice bio je poticanje stvaranja pozitivne slike o sebi, jačanje samopoštovanja i poticanje podržavajućih odnosa u grupi.

Učenici su na radionicama imali priliku otkrivati tko su to oni, kako doživljavaju sami sebe (što o sebi misle, kako se osjećaju, koliko se poznaju), odnosno kako ih doživljavaju drugi (kako ih drugi vide, kako tumače njihovo ponašanje i osjećaje) koliko im je važno kako ih drugi vide i što će misliti o njima (jesu li zadovoljni s time i kako to mogu promijeniti ako nisu) i je li ta slika koju imaju o sebi slična ili različita od slike kako ih drugi vide.