IZMJENA I DOPUNA UPUTA TE DODATNE PREPORUKE ZA DJEČJE VRTIĆE I ŠKOLE

Dodatak Preporukama za organizaciju rada u razrednoj nastavi Objašnjenje za situaciju od 8. lipnja do kraja nastavne godine 2019./2020. Na stranici 5. Preporuka piše: „Škola na Trećem održavat će se do početka lipnja kako bi se osiguralo praćenje nastave za one učenike koji će još jedno vrijeme zbog objektivnih ili subjektivnih razloga pratiti nastavu na …

Opširnije…IZMJENA I DOPUNA UPUTA TE DODATNE PREPORUKE ZA DJEČJE VRTIĆE I ŠKOLE