Godišnje izvješće za 2020.

Prema odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13, 85/15), Katolička osnovna škola u Požegi objavljuje Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.