Rastimo zajedno i zdravo u dobru i vrlinama

Katoličke osnovne škole pružaju cjelovit odgojno-obrazovni projekt prožet ljudskim i kršćanskim i vrijednostima. Misija škola je uspjeti odgojiti vrijednu, poštenu i moralno izgrađenu djecu, pozitivnog i zdravog pogleda na svijet i život koji žive. Preventivne aktivnosti su usmjerene na stjecanje i razvoj životnih vještina i ljudskih vrlina kojima se podržava zdrav razvoj učenika, odnosno pomaže im se da prihvate sebe, nauče skrbiti o svom duhovnom, mentalnom i tjelesnom zdravlju, preuzmu odgovornost za vlastita ponašanja, nauče kako izabrati zdrav način života te održavanje pozitivnih odnosa s drugima. Sadržaji preventivnih aktivnosti su integrirani u cjelokupni školski rad (redovitu nastavu, satove razrednog odjela i izvanastavne aktivnost), tijekom kojeg će se provoditi edukacije, razne radionice, mini istraživački projekt, izrada edukativnih materijala i plakata, natjecateljski susreta učenika obiju škola, izradu letaka i obilježavanje važnih dana u nastavnoj godini 2021./2022. (Mjesec borbe protiv ovisnosti, Dan ružičastih majica, Dan sigurnijeg interneta i sl.). Planirane su i preventivne aktivnosti i programi namijenjeni i roditeljima, s ciljem edukacije o načinima sprječavanja pojavnosti nasilničkoga oblika ponašanja i ovisnosti (suspstance, internet). Aktivnosti bismo sinkronizirano provodili u dvije katoličke škole kako bismo zajedno rasli u vrlinama i aktivnostima kojima ćemo razvijati zaštitne čimbenike koji doprinose prevenciji školskog neuspjeha, prevenciji ovisnosti, nasilja i drugih rizičnih oblika ponašanja, a to su socijalne, komunikacijske, emocionalne vještine te odgoj u vjeri.