Vjeronaučni listić – ARKA

Od ove godine vjeroučitelj Zvonimir Zelenika pokrenuo je, u suradnji sa psihologinjom Anom Matković, vjeronaučni listić Arka koji će izlaziti dva puta mjesečno. “Arka” ima za zadaću potaknuti učenike na učenje dodatnih duhovnih sadržaja, istraživati dobre strane društvenih mreža, promicati evanđeoske tekstove,, također, čitanjem, rješavanjem zadataka i istraživanjem “Arka” će zainteresirati učenike za liturgijske i …

Opširnije…Vjeronaučni listić – ARKA