Natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Katoličke osnovne škole u Požegi, objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa: učitelj razredne nastave – 2 izvršitelja/ice, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

DETALJNIJE U TEKSTU NATJEČAJA!