Četvrti b posjetio tvrtku Komunalac Požega d.o.o.

Učenici 4.b razreda, zajedno s učiteljicom Lucijom Perković, u petak, 31. ožujka, posjetili su poslovnu zgradu Komunalac Požega d.o.o. u Industrijskoj ulici, reciklažno dvorište i odlagalište otpada Vinogradine u Alilovcima.

Susret je započeo u učionici namijenjenoj edukacijama i radionicama gdje su odgledali prezentaciju o odvajanju otpada pod vodstvom Lidije Galić, referentice za edukaciju i odnose s javnošću. Puno toga su naučili!
Kao podsjetnik na ovo zanimljivo predavanje, učenici su na poklon dobili platnene vrećice oslikane dječjim radovima te Eko mapu s radnim listićima i igrom.

Nakon kratkog predaha, uz sok i kolače, učenici su razgledali reciklažno dvorište u kojem se odlaže sav otpad koji građani dovezu. Skupljeni komunalni otpad odvozi se na odlagalište „Vinogradine“ u Alilovcima. Učenici su obišli odlagalište i vidjeli kako se miješani komunalni otpad odlaže na sanitarni način u nepropusne kasete čime je onemogućen štetan utjecaj na okoliš.
Učenici su naučili kako svakom svojom aktivnošću utječemo na stanje okoliša: na kvalitetu zraka koji udišemo, vode koju pijemo i zemlje koja nas hrani.
Zbog svega viđenoga odlučili su živjeti EKOlogično, a to znači:
SMANJI! PONOVNO UPOTRIJEBI! RECIKLIRAJ!