Micro:bit i STEMatematičke nedoumice

Set STEM radionica u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi u organizaciji edukatorice Kristine Lucić odlično je spojio Micro:bit i Matematiku u III.a (12.5.) te IV.a i V.b (15.5.). Učenici su radili analitičku obradu pojmova kvadrat, pravokutnik, tlocrt, površina i opseg kvadrata te su rješavali problemske zadatke uz pomoć IT-a. Bio je ovo sjajan način da se “strašna” matematika pretvori u pravu prijateljicu, a sve uz pomoć informatičkih pomagala.