STEM kemičar u kući spojio kemiju i ekologiju

Cilj radionice ”STEM kemičar u kući” bio je upoznati učenike VII.b (25.4.), V.b (2.5.), V.a (9.5.), VI.a (12.5.), VI.b (19.5.) Katoličke osnovne škole u Požegi s kiselinama i lužinama koje svakodnevno koriste u kućanstvu. Na temelju promjene boje univerzalnog indikatora (sok crvenog kupusa) mogli su odrediti koja je od ponuđenih kemikalija iz kućanstva kiselina, a koja lužina te na temelju ponuđene skale pH vrijednosti odrediti njihovu približnu pH vrijednost. Također, kod učenika se nastojalo pobuditi svijest kako sredstva za čišćenje koja su jake lužine štetno utječu na okoliš i zdravlje te kako ih je potrebno pravilno skladištiti i što manje koristiti.