Edukativni kamp šestaša

U ponedjeljak, 22. svibnja, u Pastoralnom centru katoličkih škola Požeške biskupije u Đulovcu održan je edukativni kamp učenika 6. razreda Katoličke osnovne škole u Požegi i Katoličke osnovne škole u Novskoj. Kroz 4 integrativne radionice (hrvatski, biologija, vjeronauk, psihologija) poticao se zdrav način življenja koji sprječava pojavnost ovisnosti. Učenici su se kroz radionice izmjenjivali po grupama. Učenici su se različitim pristupima educirali o utjecajima i posljedicama ovisnost s raznih aspekata, a korištene su metode kreativnog izražavanja, debata, literarno izražavanje, metoda pisanja, razgovor. Najvažniji plod ovog kampa bilo je zajedništvo, suradnja, pozitivno izražavanje.

Preventivne aktivnosti su usmjerene na stjecanje i razvoj ljudskih vrlina i životnih vještina kojima se podržava zdrav razvoj učenika, odnosno pomaže im se da prihvate sebe, nauče skrbiti o svom duhovnom, mentalnom i tjelesnom zdravlju, kroz preuzimanje odgovornosti za vlastita ponašanja i učenje kako izabrati zdrav način života te održavanje pozitivnih odnosa s drugima. Raznim aktivnostima razvijali smo zaštitne čimbenike koji doprinose prevenciji školskog neuspjeha, prevenciji ovisnosti, nasilja i drugih rizičnih oblika ponašanja, a to su socijalne, komunikacijske vještine uz razvoj kritičkog mišljenja, emocionalne vještine te odgoj u vjeri.