INTEGRIRANI TJEDAN PRIGODOMA EUROPSKOG DANA JEZIKA

VARIJANTE U ENGLESKOM I HRVATSKOM JEZIKU U INTEGRIRANOM TJEDNU Kako bi što raznolikije obilježili Europski dan jezika učenici sedmih razreda su na nastavi engleskoga jezika obrađivali varijante engleskoga jezika, te se upoznali s razlikama britanskog i američkog engleskog. Na satovima hrvatskoga jezika obrađivali su dijalektalnu poeziju i pjesmu Drage Gervaisa Tri nonice. ZAMJENJENE ULOGE TIJEKOM …

Opširnije…INTEGRIRANI TJEDAN PRIGODOMA EUROPSKOG DANA JEZIKA