INTEGRIRANI TJEDAN PRIGODOMA EUROPSKOG DANA JEZIKA

VARIJANTE U ENGLESKOM I HRVATSKOM JEZIKU U INTEGRIRANOM TJEDNU

Kako bi što raznolikije obilježili Europski dan jezika učenici sedmih razreda su na nastavi engleskoga jezika obrađivali varijante engleskoga jezika, te se upoznali s razlikama britanskog i američkog engleskog. Na satovima hrvatskoga jezika obrađivali su dijalektalnu poeziju i pjesmu Drage Gervaisa Tri nonice.

ZAMJENJENE ULOGE TIJEKOM INTEGRIRANOG TJEDNA

Da poučavanje stranoga jezika i nije tako jednostavan  posao  učenici su mogli zaključiti tijekom integriranog tjedna  uz obilježavanje E uropskog dana jezika. Na nastavi engleskog i njemačkog jezika učenici petih i šestih razreda zamijenili su uloge sa svojim nastavnicama stranih jezika i održali sat svojim vršnjacima. Osim što je bilo zabavno njihovim prijateljima, mladi su se predavači pomalo i umorili. Unatoč tomu, sat im je bio za čistu peticu!

Na satu njemačkog jezika, učenici sedmih razreda su se na leksičkoj razini upoznali s trima standardnim varijantama njemačkog jezika – austrijskom, njemačkom i švicarskom. Preko dijalektalne karte, učenici su se uvjerili u raznolikost dijalekata te su imali priliku čuti kako pojedine rečenice zvuče u nekima od njemačkih govornih područja.

ANGLIZMI, TUĐICE, POSUĐENICE…

Povodom Europskog dana jezika, a u sklopu integrirane nastave, učenici osmih razreda obradili su  tuđice, posuđenice, profesionalizme, frazeme i  žargonizme svoga materinjeg jezika i zatim ih usporedili s istima u engleskom i njemačkom jeziku. Ova međujezična korelacija obogatila je njihovu jezičnu kulturu, a istraživanja koja su proveli na zabavan su način doprinjela razvoju komunikacije u svakodnevnom životu.

Na satovima engleskoga jezika u dnevnom tisku su tražili anglizme, te pokušali pronaći odgovarajuće riječi materinjeg jezika ili kreirati svoje inačice.

Na satu njemačkog jezika, učenici osmih razreda su obradili germanske posuđenice koje su odavno ustaljene u  hrvatskom jeziku te su postale nezaobilazne u svakodnevnoj komunikaciji. Obrađujući tekst „Nakon ljetnih ferija“, učenici su preko radnih zadataka pronalazili germanizme, izvorne riječi na njemačkom jeziku kao i sinonome na hrvatskom jeziku.