TREĆAŠI VIŠE NISU DEZORJENTIRANI

Ovih su se dana učenici trećih razreda naučili orijentirati u prostoru. Nakon teorijske nastave i upoznavanjem s glavnim i sporednim stranama svijeta valjalo se naučiti služiti kompasom. Znatiželjnim trećašima u tome je uvelike pomogao profesor geografije Josip Katić sa susjedne nam Katoličke gimnazije. Učenici su naučili kako je prije svega važno odrediti sjever koji označava crvena strelica na kompasu, a potom određujem ostale strane.

Učenici su rješavali zadatke orijentacije u prostoru služeći se kompasom, ali su saznali kako nam u tome mogu olakšati i neke promjene u prirodi. Saznali smo da je kora drveta hrapavija na sjevernoj strani koja je ujedno i bogatija mahovinom, na južnoj strani mravi grade svoje mravinjak, snijeg se brže topi na južnom obronku i sl.