Dokumenti

Katolička osnova škola u Požegi kao Voditelj zbirke osobnih podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke zaposlenika Škole kao i ostalih osoba koje su u pravnom odnosu sa Školom za koje ima zakonsku osnovu te ih koristi i obrađuje samo u svrhu koja je propisana zakonima i propisima koji se primjenjuju u osnovnoškolskom obrazovanju, zaposlenju u osnovnoškolskoj ustanovi i ostalim pravnim odnosima između Škole i ispitanika.
One osobne podatke zaposlenika i ostalih osoba s kojima je Škola u pravnom odnosu za koje nema zakonsku osnovu, Katolička osnovna škola u Požegi, kao Voditelj zbirke osobnih podataka, prikuplja i obrađuje u skladu s izričitom privolom zaposlenika u svrhu za koju je privola dana u skladu s EU uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR).