Za Dan televizije u televiziji

Televizijski stručnjaci i profesionalci širom svijeta obilježavaju 21.11. kao Svjetski dan televizije. Upravo taj dan obilježili su i učenici produženoga boravka sa svojom učiteljicom Barbarom Drežnjak. Nakon radionice o dobrim i lošim stranama televizije, učenici su osmislili svoje emisije, reklame i slično. Nakon toga su cijelome razredu predstavili svoj zanimljivi rad i kako bi to …

Opširnije…Za Dan televizije u televiziji