“Blaženije je davati nego primati.” (Djela apostolska, 20,35)

Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje obilježavamo svake godine s ciljem osvješćivanja učenika za sve što nam je dano, ali i za ljude u potrebi, koji nemaju ni one, za život osnovne, namirnice. Prijašnjih godina smo unaprijed pripremili košare s kruhom i pecivima koje bismo darivali potrebitima, a ove godine, zbog epidemioloških mjera, u …

Opširnije…“Blaženije je davati nego primati.” (Djela apostolska, 20,35)