Škola u korizmenom ruhu

Učenici likovnih grupa pod vodstvom prof. Monike Kostić radili su na korizmenom postavu na način da su promišljali o dubljem značenju same korizme. Polazište je bilo trajanje od četrdeset dana koje smo prikazali pomoću četrdeset ljubičastih traka. Ljubičasta kao korizmena boja. Trake svaki dan trgamo, simbolično, netko od učenika svaki dan skine jednu kao simbol rada na sebi, osvještavanja svojih mana ili samom osvješćivanju vrlina koje pojačavamo za vrijeme korizme. Bijeli križ načinjen je kružnim spajanjem papira po uzoru na lanac kao simbol čvrstoće i hrabrosti. Horizontala križa nije ravna, jer nas navodi na promišljanje o tome da križ postaje Isus sam, tj. on to i je, a neki u njemu mogu vidjeti i goluba, simbol mira, nečega božanstvenog. Tekst koji su učenici ispisali na prozorima, njihov je originalni i otkriti će se kada se sve trake skinu “Korizma kreće, 40 dana teče”. Željeli smo ovim postavom istaknuti vrijeme kao faktor promjene i svijest kao važnost samog procesa rada na sebi.