Program

Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama i fakulteti). Međunarodni voditelj i koordinator programa Eko-škole je Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Envirnomental Education (FEE), a koordinator programa u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa naša.

Cilj našeg uključivanja i provođenja programa jest ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i u svakodnevni život i rad učenika, učitelja, roditelja, administrativnog i tehničkog osoblja škole kao i cjelokupne naše zajednice kako bismo svi zajedno postali osjetljiviji na pitanja okoliša i postali osvješteniji za donošenje racionalnih odluka o razvitku društva u budućnosti.

Program provodimo kroz sedam koraka:

  1. Rad Eko-odbora škole
  2. Ocjenjivanje stanja okoliša
  3. Izrada Plana djelovanja
  4. Praćenje stanja i ocjenjivanje
  5. Rad kroz nastavni plan i program
  6. Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija
  7. Eko-kodeks škole