O važnosti mentalnog zdravlja

10. listopada obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja i na taj se način želi naglasiti važnost koju ima promicanje mentalnog zdravlja. Tim povodom, na sjednici učiteljskog vijeća, 21. listopada 2021. školska psihologinja Ana Matković održala je predavanje na temu Važnost mentalnog zdravlja. Cilj predavanja bio je osvijestiti važnost osobnog mentalnog zdravlja, ali i mentalnog zdravlja učenika. Biti mentalno zdrav znači imati sposobnost uspješnoga djelovanja, što znači biti produktivan u aktivnostima, imati ispunjene odnose s ljudima, suočavati se s problemima i biti spreman na promjenu.

Djeca i mladi tijekom odrastanja i sazrijevanja još uvijek uče kako se koristiti svojim sposobnostima da bi uspješno rješavali životne izazove. Psihičke smetnje remete to učenje i narušavaju odnose s vršnjacima, roditeljima i nastavnicima te otežavaju uspješno obavljanje školskih obveza. Psihologinja je naglasila kako su djetinjstvo i adolescencija presudno vrijeme za prepoznavanje simptoma koji ukazuju na mentalnu bolest te kako prevencija mentalnoga zdravlja i poremećaja započinje većim razumijevanjem i prepoznavanjem ranih znakova i simptoma koji se često pojavljuju upravo u tom razdoblju. Za odrasle osobe koje svakodnevno žive, rade, uče s djecom i mladima važno je da imaju znanja i vještine kako bi im mogli dati podršku u nošenju sa svakodnevnim izazovima te pravodobno uočiti i razumjeti prve znakove mogućih problema u području mentalnoga zdravlja. Istaknuto je kako mentalni problemi ne vode nužno u dugotrajne probleme mentalnoga zdravlja, ali ako se na njih ne reagira i osobi se ne pruži stručna pomoć i podrška, mogu se razviti u mentalnu bolest. Djeca s problemima mentalnoga zdravlja posebno su ranjiva i izložena brojnim preprekama u društvu zbog stigme, izolacije i diskriminacije i stoga je naročito važna prevencija, koja uključuje bolje znanje o mentalnome zdravlju i mentalnim bolestima. Važan izvor pomoći učenicima, uz stručne suradnike, su učitelji, bez obzira na struku kojoj pripadaju, svi su oni vrijedan izvor podrške i pomoći i učenicima i roditeljima.

Na kraju predavanja, naglašeno je kako je uobičajeno, svakodnevno doživljavanje problema i njihovo rješavanje dio zdravoga razvojnog puta i učenja. Na tome putu događaju se različiti pokušaji koji dovode do uspjeha ili neuspjeha, a također se doživljavaju i različita emocionalna stanja ugode (radost, ponos) ili neugode (razočaranje, sram), stoga je učiteljima zadana vježba za prepoznavanje osobnih emocija te su im dani savjeti kako čuvati mentalno zdravlje.
Sljedeći korak na putu čuvanja mentalnog zdravlja jesu radionice s učenicima kroz projekt “Reci mi kako si”.