Dan poštanske marke

Boravkaši drugih razreda, sa svojim učiteljicama Barbarom Drežnjak i Marinom Dimovski, prošli su tjedan posvetili poštanskim markama. Uređivali su svoje poštanske sandučiće, upoznali poštansku marku, što ona znači, što na njoj bude prikazano, kada se kupuje, kakve sve oznake na sebi ima, a potom i izradili svoje poštanske marke. Napisali su pisma svojim prijateljima iz …

Opširnije…Dan poštanske marke