Dan poštanske marke

Boravkaši drugih razreda, sa svojim učiteljicama Barbarom Drežnjak i Marinom Dimovski, prošli su tjedan posvetili poštanskim markama. Uređivali su svoje poštanske sandučiće, upoznali poštansku marku, što ona znači, što na njoj bude prikazano, kada se kupuje, kakve sve oznake na sebi ima, a potom i izradili svoje poštanske marke.

Napisali su pisma svojim prijateljima iz paralelnoga razreda te uz pomoć svoje poštanske marke i poslali ga. Čitali su prigodne priče, a još više uživali u čitanju sadržaja pisma koje je na njihovo ime stiglo. Svim tim aktivnostima obilježili su DAN POŠTANSKE MARKE koji se obilježava 9. rujna.