Poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave Dalmacija/Istra

Poštovani,

ovdje možete pronaći Poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave sedmih razreda Katoličke osnovne škole u Požegi u Dalmaciju (Varijanta1) ili Istru (Varijanta2).

Detalje možete pronaći ispod u privitku.