Kako povezati hrvatski jezik i psihologiju?

Učiteljica hrvatskog jezika Valentina Paulić i školska psihologinja Ana Matković zajedno s učenicima osmih razreda povezale su hrvatski jezik i psihologiju kroz prevenciju ovisnosti. Obrađujući ulomak Malena i ljepotan iz romana Čarobni prosjak, Sunčane Škrinjarić, psihologinja je sa psihološkog aspekta nastojala rasvijetliti složenost ove globalne pojave.

Na primjeru petnaestogodišnjakinje iz priče, učenici su upoznati sa psihološkim rizičnim čimbenicima koji dovode pojedinca do zlouporabe sredstava ovisnosti i kronološkom slijedu razvoja ovisnosti. Naglasak je osobito stavljen na promjene, odnosno trajne posljedice koje ovisnost ostavlja na zdravlje, obitelj i društvo općenito. Ostvarenost ishoda učenja na ovom satu potvrđen je zaključkom jednog učenika: „Ne želim to ni započeti, kako ne bih morao sve te posljedice prolaziti godinama.“ Ova aktivnost bila je uvod u školski projekt prevencije ovisnosti koji se priprema za mjesec borbe protiv ovisnosti.