Četvrti a

Učiteljica: MARIJA PRPIĆ

Antea Akalović
Marta Babić
Bono Bajt
Gabrijela Blagojević
Lovro Budim
Tia Džomba
Sara Gojo
Lucija Jamuljak
Jan Kroflin
Jakov Makarević
Brigita Marijanović
Marko Mlakar
Luka Paponja
Lovro Pranjić
Dora Rastić
Lana Satinović
Nika Šarić
Klara Škoda
Andrija Štancl
Ana Šutalo
Klara Trpčić
Karla Vukoja