Učenici petih razreda izradili su plakat i time vam približili latinski i grčki jezik!

I ove godine klasični jezici su izborni predmeti u našoj Školi te vas ovim putem pozivamo da se odvažite na učenje novih kultura, jezika i time obogatite i proširite svoje znanje.
Kako kaže latinska izreka sapere aude – usudi se znati!